Reštaurovaná maľovaná truhlica.
Rozmer: 52x48x80

Cena: 250 EUR