Rozťahovací stôl reštaurovaný.
Rozmer: 78x85x113(205)

Cena: 400 EUR