Socha bronzová - Fusione Cera Persa,
výška 67 cm.

Cena: 1 500 EUR