Reštaurované čelá postele.
Rozmery: VČ-150, MČ-90, L-180

Cena: 600 EUR