Obraz kňaza na plátne bez rámu.
19 storočie.
Rozmer: 97x71.

Cena: 150 EUR