Reštaurovaná skrinka-komora.
Mäkké drevo

Cena: 300 EUR